Obec Tupadly
Tupadly

​​Tupadly 120, 285 63 Tupadly

​​Mobilní telefon: 724 179 720

​​E-mail: outupadly@volny.cz

​​Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 18:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 18:00

Svatební obřady - základní informace k uzavření manželství

Svatební obřady

Základní informace k uzavření manželství

Uzavírání manželství se řídí právním řádem ČR je upraveno zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dále pak zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Matriční úřad v Tupadlech vykonává svatební obřady v katastru obce Tupadly a v obcích: Adamov, Bratčice, Drobovice, Horky, Vlkaneč, Přibyslavice, Kozohlody, Žáky a Štrampouch.

Každý sňatek představuje vstupní návštěvu snoubenců, sepsání žádosti o uzavření manželství, kontrolu všech dokladů, vypracování a přípravu sňatku, vlastní obřad, zapsání do knihy manželství, vyhotovení a následně zaslání oddacího listu novomanželům.

Snoubenci mohou učinit prohlášení o uzavření manželství před kterýmkoliv matričním úřadem. Příslušnost matričního úřadu již není dána místem trvalého pobytu jednoho ze snoubenců. Snoubenci vyplní před uzavřením manželství dotazník k uzavření manželství a předloží matričnímu úřadu,
v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

Pokud bude sňatek uzavřen v jiné obci, oddávajícím jiným než zástupcem z obce Tupadly, musí mít jeden ze snoubenců v této obci trvalý pobyt.

U církevního sňatku snoubenci požádají matriční úřad, v jehož obvodě bude manželství uzavřeno, o vydání tzv. osvědčení o splnění všech požadavků zákona pro uzavření platného manželství (toto osvědčení má platnost 6 měsíců).

K vyplněnému dotazníku k uzavření manželství oba snoubenci předloží:                          1. platné občanské průkazy obou snoubenců                                                                    2. rodné listy obou snoubenců                                                                                            3. rodné listy společných dětí (pokud snoubenci již mají společné děti)                          4. rodné listy dětí nevěsty (pokud otec těchto dětí není znám)                                          5. rozsudek o rozvodu předchozího manželství s vyznačenou právní mocí (pokud je snoubenec rozvedený)                                                                                                        6. úmrtní list zemřelého manžela (pokud je snoubenec ovdovělý)                                      7. u cizinců “Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství”.

 

Do poznámky na zadní straně dotazníku k uzavření manželství uveďte prosím telefonní spojení, na kterém bude možné jednoho ze snoubenců kontaktovat v případě potřeby.

Vyplněný dotazník k uzavření manželství a výše uvedené předepsané doklady odevzdají snoubenci osobně na matričním úřadě v úředních hodinách.

Údaje uvedené v dotazníku, doložené předepsanými doklady budou podkladem pro zápis do knihy manželství a vystavení oddacího listu. Po podání dotazníku k uzavření manželství do doby sňatku by proto nemělo dojít ke změně údajů. V případě změny trvalého bydliště je povinností snoubenců nahlásit tuto změnu matrice a doložit doklad o změně.

Údaje o rodičích se do knihy manželství a následně do oddacího listu uvádějí dle předložených rodných listu snoubenců. Je-li např. matka znovu provdaná a užívá nové příjmení, je nutno tuto skutečnost oznámit matrikářce.

Po sňatku obdrží snoubenci potvrzení o změně rodinného stavu, popřípadě změně příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem a změna stavu bude rovněž vyznačena odstřižením rohu občanského průkazu (pokud je na OP uveden stav).

Oddací list si snoubenci po domluvě s matrikářkou buď vyzvednou v úředních hodinách na matrice, nebo bude OL zaslán doporučeně do vlastních rukou na adresu jednoho z novomanželů.

Poučení: Dle ustan. § 14 odst.1 písm. d) zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů je občan povinen požádat o vydání nového občanského průkazu a to do 15-ti pracovních dnů po obdržení oddacího listu.

Požaduje-li zaměstnavatel potvrzení o uzavření manželství za účelem proplacení volna na den svatby, předložíte po sňatku zaměstnavateli oddací list k nahlédnutí.

Úřední hodiny:                                                                                                        Pondělí            8.00 - 11.30    12.30 - 18.00                                                              Středa              8.00 - 11.30    12.30 - 18.00

Matrikářky:                                                                                                                 Miroslava Hlavatá, Zdeňka Mikešová                                                                          telefonní kontakt: 724 179 720,  327 371 155, e-mail: outupadly@volny.cz

Správní poplatky činí:                                                                                                Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu (na OÚ Tupadly je stanoveným dnem sobota od 10:00 – 15:00 hod., viz. schválené svatební termíny) nebo mimo úředně určenou místnost (tj. jinde než v obřadní místnosti OÚ Tupadly) 1 000 Kč ( položka 12 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích). Poplatek se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu.

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem - 500 Kč.      

  • v případě sňatku s cizincem se vybírá správní poplatek 2000,- Kč, nemá-li cizinec trvalý pobyt na území ČR (jeden má TP v ČR)
  • jestliže chtějí u nás uzavřít manželství cizinci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky, správní poplatek činí 3000,- Kč (oba bez TP v ČR).

 

Upozornění pro snoubence                                                                                               Od 01.07.2001 se podle nové právní úpravy do matričních knih neuvádějí tituly.

V den svatebního obřadu nezapomeňte vzít s sebou občanské průkazy obou snoubenců, svědků snubní prsteny!

Další informace k obřadu:                                                                                                   * Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.                                                                                                    * Svědkové prokazují svoji totožnost platným dokladem.                                                    * Uzavření manželství se koná v obřadní místnosti Obecního úřadu Tupadly. Je ale možné požádat o povolení k uzavření manželství na jiném vhodném místě ve správním obvodu příslušného matričního úřadu. V případě, že lze zajistit všechny předepsané formality a souhlasí s tím oddávající i matrikářka, může matriční úřad sňatek mimo obřadní místnost povolit.                                                                                                    * Obřad trvá cca 25 minut. Jeho průběh a skladbu zajišťuje matriční úřad. Oddává starosta obce Pavel Štainer, místostarosta Zbyněk Ručka.                                                  * Fotografování: lze fotografovat i natáčet na kameru během obřadu. Matrika může zajistit i službu fotografa, hudební doprovod při svatebním obřadu: zpravidla máme reprodukovanou hudbu.

Termíny svatebních obřadů v roce 2018 jsou po vzájemné dohodě se snoubenci.  

Úřad

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
1
28 29 30 1 2 3
1
4

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:178
TÝDEN:1505
CELKEM:897523

PARTNEŘI • SVAZKY • PROJEKTY